Analyse verkeersongevallen gemeente Amersfoort

21 december 2018

De gemeente Amersfoort gaat actief aan de slag met het terugdringen van het aantal verkeersongevallen. Om er achter te komen waar de focus op moet liggen, heeft BonoTraffics een uitgebreide ongevallenanalyse uitgevoerd. Daarbij is onder andere inzichtelijk gemaakt hoeveel verkeersongevallen vanaf 2014 zijn geregistreerd, waar deze zich hebben voorgedaan en hoeveel verkeersslachtoffers daarbij zijn gevallen. Ook zijn deze cijfers per modaliteit nader geanalyseerd, waarbij onder andere ook de leeftijd van de verkeersslachtoffers inzichtelijk is gemaakt.

De belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn:

•  Het aantal verkeersongevallen is in de afgelopen jaren licht toegenomen, terwijl het aantal verkeersslachtsoffers juist is afgenomen.
•  Het overgrote deel van de verkeersslachtoffers bestaat uit fietsers (23%) en snorfietsers (17%).
•  Met name jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar zijn relatief vaak slachtoffer van een verkeersongeval (18%).
•  Dodelijke verkeersslachtoffers vallen met name onder ouderen boven de 60 jaar (75%), waarbij zij voornamelijk als fietser of als voetganger deelnamen aan het verkeer.
•  De verkeersongevallen vinden voornamelijk plaats op wegen met een toegestane snelheid van 50 km/h. Daarbij vallen vooral de invalswegen van de binnenstad op en daarnaast ook de kruispunten met de Ringweg en de Stadsring.

De resultaten bieden de gemeente aanknopingspunten om gericht aan de slag te gaan met verkeersveiligheid.

Wilt u meer informatie over deze analyse en het rapport? Stuurt u dan een email naar Arjan Hiemstra: ahiemstra@bonotraffics.nl. Vermeldt u hierbij alstublieft uw naam en uw organisatie.