Knelpuntanalyse: het ov wordt trager

Een brainstormgesprek leidde tot een onderzoekspilot op basis van de Ovit-tool en open ov-data naar knelpunten in het stad- en streekvervoer. En die zijn er. Dat vermoeden bestond al bij de gesprekspartners Wim van Tilburg (projectmanager verkeer en vervoer CROW/KpVV), Jan van Selm (directeur DOVA) en Joris Hoogenboom (adviseur bij BonoTraffics).

In Verkeer in Beeld vertellen zij dat er winst te behalen is door het traceren, analyseren en oplossen van knelpunten in het regionale vervoer. Dit concluderen zij na hun ov-knelpuntenanalyse op kleine schaal.
De onderzoeksresultaten doen hen wensen dat hun onderzoek landelijk wordt opgeschaald en dat de knelpunten worden aangepakt.

Lees het hele artikel op de website van Verkeer in Beeld

Wilt u meer informatie over deze pilot of over Ovit? Kijkt u dan op deze website bij Ovit of op Trafit.nl/ovit, of neem contact op met Joris Hoogenboom via jhoogenboom@bonotraffics.nl.