Herinrichting IJsseldijk Welsum: samenwerking leidt tot verbetering verkeersveiligheid!

Binnenkort start de gemeente Olst-Wijhe het groot onderhoud aan de IJsseldijk (Welsum) tussen de Veerweg en de gemeentegrens met Voorst. Er worden dan meteen voorzieningen aangebracht om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Sander Bonhof van BonoTraffics heeft hiervoor namens de gemeente Olst-Wijhe en in samenspraak met Plaatselijk Belang Welsum en Veilig Verkeer Nederland een plan opgesteld en de ontwerpen gemaakt. Hieraan voorafgaand is samen met VVN een bewonersavond georganiseerd om de problemen die op deze weg worden ervaren én de maatregelen voor de aanpak/herinrichting om deze op te lossen in beeld te brengen. Met name het racegedrag van motorrijders vormt een probleem. Daarnaast is de weg een belangrijke weg voor landbouwverkeer en bevindt de weg zich op een dijk. In aanvulling op de CROW richtlijnen hebben we daarom gezocht naar extra maatregelen om het attentieniveau voor de bestuurder op de weg te verhogen. Uit de rijbaan raken, betekent namelijk van de dijk raken!

Wat gaat er veranderen?

  • Aan beide zijden van de IJsseldijk komen grasbetonstenen.
  • De rijbaan buiten de bebouwde kom wordt voorzien van kantmarkering. Hierdoor ontstaat er een rijbaanversmalling. De rijbaan is in totaal  3,50 meter breed.
  • Binnen de 30 km zone komen drie wegversmallingen.
  • De kruisingsvlakken met de Zijlweg en de Kapellenkamp worden voorzien van rood asfalt en markeringspalen. De andere kruisingsvlakken krijgen een andere kleur waardoor ze meer opvallen.
  • Op meerdere plaatsen komt de toegestane snelheid op het wegdek te staan.
  • Bij onoverzichtelijke kruisingen komen waarschuwingsborden op de IJsseldijk.

Meer weten over de veranderingen? Op de website van de gemeente Olst-Wijhe vindt u alle informatie en de ontwerptekeningen over de aanpassingen die aan de weg worden gedaan.

Of neem contact op met Sander Bonhof, email sbonhof@bonotraffics.nl