BonoTraffics voert groot verkeersonderzoek met camera’s uit voor de gemeente Enschede

In de gemeente Enschede zijn veel ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de verschillende verkeerstromen door de stad, zoals het project Kop Boulevard en de waterberging onder- en de reconstructie van de Oldenzaalsestraat. Ook de nieuw aan te leggen fietsstraten in bijvoorbeeld de Oosterstraat en de Kottendijk hebben invloed op de verkeersstromen en de routekeuze van verkeersdeelnemers van en naar de stad. Daarom voert BonoTraffics ook in 2019 een groot verkeersonderzoek voor de gemeente Enschede uit. Op meer dan 50 locaties worden tegelijkertijd verkeerstellingen uitgevoerd.

De gemeente Enschede heeft een vast telprogramma, waarin in vier jaar tijd veelal grotere kruispunten geteld worden en waarbij de intensiteiten van de verschillende verkeersstromen inzichtelijk worden gemaakt. In Enschede zijn en worden zogenaamde fietsstraten aangelegd. Om te monitoren of deze fietsstraten door deze doelgroep goed gebruikt worden en hier in de loop der jaren een stijging in te zien is, worden ook hier tellingen verricht. Door het telprogramma structureel uit te voeren, worden de verschillende verkeersstromen door de jaren heen gemonitord, zodat hierop ingespeeld kan worden, indien nodig. De gemeente Enschede was in 2018 uiterst tevreden over het uitvoeren van de verkeerstellingen en heeft daarom in 2019 de verkeerstellingen wederom gegund aan BonoTraffics.

Pim Hillen van de gemeente Enschede vertelt: ‘’Tot een paar jaar geleden regelde de gemeente Enschede de kruispunttellingen zelf door inzet van studenten van de Hogeschool en de Universiteit Twente.  Dit bracht veel werk met zich mee voor wat betreft de voorbereiding, controle en de uitwerking. Door de toenemende werkdruk en het teruglopen van de belangstelling en betrouwbaarheid is er gezocht naar een alternatief.

Na het aanschrijven van verschillende bedrijven werden de verkeerstellingen gegund aan verkeersadviesbureau BonoTraffics die met camera’s de kruispuntbewegingen opnemen en die daarna worden uitgewerkt. Het grote voordeel hierbij is, dat we niet meer afhankelijk zijn van weersinvloeden en personen en dat een kant en klaar product geleverd wordt. Door deze zekerheid en grote betrouwbaarheid heeft de gemeente Enschede besloten om de kruispunttellingen dit jaar weer door BonoTraffics te laten verrichten.’’

De beelden van de verkeerstellingen van 2019 zijn inmiddels verzameld en de verwerking wordt momenteel gedaan door onze ervaren waarnemers op kantoor in Kampen. Naast de gevraagde oplevering in Excel worden de verkeerstellingen opgenomen in de door BonoTraffics ontwikkelde beheer- en analysetool Countit.

Countit visualiseert de verschillende verkeerstellingen op kaart waardoor sneller en begrijpelijker inzicht wordt verkregen in complexe verkeersstromen. Met handige selectiemogelijkheden kan de gemeente zelf diepgaande analyses uitvoeren. Met Countit worden alle verkeerstellingen op één plaats bewaard, waardoor de verkeersdata voor meerdere gebruikers beschikbaar is.

Voor meer informatie over verkeersonderzoek met camera’s en Countit kunt u contact opnemen met Edgar van Heerde, bel 06 – 31 02 79 34 of stuur een email naar evanheerde@bonotraffics.nl