• 3D-animatie Aanpak Ring Zuid

  • 3D-animatie Aanpak Ring Zuid

  • 3D-animatie Aanpak Ring Zuid

3D-animaties Aanpak Ring Zuid

In opdracht van projectbureau “Aanpak Ring Zuid”, een samenwerking tussen gemeente en provincie Groningen en Rijkswaterstaat, heeft BonoTraffics bv het gehele 3D-wegontwerp van de Ring Zuid Groningen gemaakt. De ontwerpen zijn getoetst met microsimulaties in Vissim.

Het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) is gepubliceerd en de periode van inspraak loopt. Om het complexe ontwerp te verduidelijken aan belangstellenden heeft het projectbureau meerdere producten ontwikkeld om te laten zien op de website en tijdens informatiebijeenkomsten. Een belangrijk product waarvan gebruik wordt gemaakt zijn 3D-filmbeelden van het ontwerp. Deze zijn door BonoTraffics bv ontwikkeld in samenwerking met XKP.

Voor het eerst zijn ook realistische simulatieresultaten in deze 3D ontwerpbeelden opgenomen. Hierdoor wordt het verkeer zo realistisch mogelijk weergegeven met verschillende rijsnelheden, in- en uitvoegen en passeerbewegingen. Het verkeer rijdt ook op verschillende niveaus over elkaar heen. Dit heeft geleid tot unieke 3D animaties.

Beelden spelen in toenemende mate een belangrijke rol binnen complexe ontwerp- en communicatieprocessen. BonoTraffics bv heeft de specialisten in huis om dit te maken van begin tot eind.

Ook voor kleine projecten zijn wij inzetbaar. Voor kleine verkeersprojecten zijn fotovisualisaties en bolfoto’s zeer geschikt.

Meer informatie

Roelof Jan Pierik

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 13

E-mail

rpierik@bonotraffics.nl

Video: 3D-animatie Aanpak Ring Zuid