• 3D-simulatie De Deel - Emmeloord

Verkeersontwerp- en simulatie De Deel

BonoTraffics bv heeft in opdracht van de gemeente Noordoostpolder een verkeersontwerp voor het westelijke deel van de centrumring (rond De Deel) opgesteld. Hiervoor heeft het projectteam van Bonotraffics bv nauw samengewerkt met de stedebouwkundigen en landschapsontwerpers van de gemeente. Het verkeerstechnische ontwerp hebben wij vervolgens omgezet naar een presentatietekening. Om te beoordelen of de weginrichting en kruispuntoplossingen het verkeer in het planjaar 2020 goed kan afwikkelingen in het drukste spitsuur is een dynamische micro-simulatie door ons opgesteld. Het ontwerp en de simulatie zijn gecombineerd en omgezet in een 3D-visualisatie.