• Hattem

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hattem

Samen slim op weg!

Talrijke ontwikkelingen leiden ook in de gemeente Hattem tot een steeds veranderende mobiliteitsvraag. Dit vraagt om een actuele kijk op het verkeers- en vervoersbeleid en een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Voor het samenstellen van het plan is gekozen voor een uitgebreid participatietraject. Bij de start van het project zijn alle belanghebbenden en bewoners gevraagd input te leveren via de website of via de verschillende inloopbijeenkomsten. Dit leverde een mooie oogst op van ruim 200 reacties.

Op basis van onder andere deze input is samen met een klankbordgroep (samengesteld uit belanghebbenden) in stappen gewerkt aan het GVVP. Gezamenlijk is bekeken hoe het verkeer en vervoer in Hattem veiliger kan en hoe de bereikbaarheid kan worden gewaarborgd. Daarnaast is ook nagedacht over de relatie met andere beleidsthema’s: Hoe kan verkeer en vervoer bijdragen aan leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid? Het traject heeft geleid tot vaststelling van het GVVP in het voorjaar van 2018.

Namens BonoTraffics hebben Erik Wietses en Martijn Hoogenraad samen met de gemeente Hattem het GVVP opgesteld. Het plan bevat de gemeentelijke beleidslijn voor de komende jaren op het gebied van verkeer en vervoer.

Lees meer over Verkeersbeleid

Meer informatie

Erik Wietses

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 35

E-mail

ewietses@bonotraffics.nl

Martijn Hoogenraad

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 50

E-mail

mhoogenraad@bonotraffics.nl