• Groningen Centrumhalte Westerhaven

  • DO Westerhaven

  • Groningen Westerhaven

  • Groningen Westerhaven Centrumhalte

Groningen – Centrumhalte Westerhaven

Onorthodoxe verkeersmaatregelen op het randje van de binnenstad

De nieuwe centrumhalte Westerhaven in Groningen is een zeer drukke plek waar veel verschillende weggebruikers elkaar kruisen en waar bussen uit alle windrichtingen halteren. De centrumhalte ligt op het randje van de binnenstad, direct naast het winkelcentrum Westerhaven. Reizigers met het openbaar vervoer kunnen vanaf deze locatie via een aantrekkelijke route door de Astraat en Brugstraat naar het hart van de stad lopen. Het ligt op een kruispunt van de zeer drukke fietsroutes naar het westen van Groningen en het hart van de stad, én het ligt midden in de parkeerroute voor bezoekers die met de auto naar de stad komen.

Bij het ontwerp van deze centrumhalte is expliciet gekozen voor een inrichting die gericht is op verblijf en het verlagen van snelheden, waardoor het rijdende verkeer (auto en fiets) zich moet aanpassen aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemer: de voetganger. Daarnaast is in het ontwerp ook expliciet gekozen voor een inrichting waarbij bussen vlot kunnen halteren en veilig zonder veel belemmeringen hun route kunnen rijden.

Twee expliciete, maar succesvolle ontwerpkeuzes die geresulteerd hebben in een bijzonder fraaie inrichting met een aantal onorthodoxe verkeersmaatregelen, zoals het instellen van een 30 km/uur zone midden in een gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur), het verwijderen van alle zebra’s en de aanleg van tweekleurige verkeerslichten.

Nu, een jaar na herinrichting van het gebied, kunnen we concluderen dat de huidige inrichting geslaagd antwoord geeft op het realiseren van een verblijfsgebied waar diverse functionaliteiten zijn of haar weg moeten vinden in een complexe omgeving. De situatie was voorafgaand de herinrichting al uiterst complex en was met de komst van de centrumhalte alleen maar complexer geworden. Door de nieuwe inrichting is het gebied verkeersveiliger geworden en geeft het nog steeds invulling aan het functionele gebruik van tal van gebruikers.

Namens BonoTraffics heeft Edgar van Heerde de verkeerskundige bijdrage geleverd van ontwerp tot uitvoering. Samen met het gemeentelijk projectteam is een uitgebreid participatieproces gevolgd waarin nadrukkelijk omwonenden, ondernemers en belangenverenigingen een belangrijke rol hebben gespeeld.

Meer informatie

Edgar van Heerde

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 34

E-mail

evanheerde@bonotraffics.nl