• Stadsbrug Kampen (foto gemeente Kampen/Schinkel )

  • Stadsbrug Kampen

  • Stadsbrug Kampen Groot onderhoud

Groot onderhoud Stadsbrug Kampen

Het belang van communicatie

De Stadsbrug werd in 1998 aangelegd en was voor het eerst toe aan groot onderhoud. In juni 2018 werd gestart met de uitgebreide werkzaamheden.

In overleg met de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en BLN Schuttevaer is geprobeerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo vonden de werkzaamheden in de zomerperiode plaats en werden afsluitingen vooral in de schoolvakantie gepland.

Een project van deze omvang heeft veel impact. Omgevingsmanagement en communicatie over alle activiteiten met alle betrokkenen was daarom zeer belangrijk. Alle informatie over de werkzaamheden en afsluitingen is verspreid via de pers, de website van de gemeente en via Facebook en Twitter. Daarnaast zijn omwonenden en bedrijven persoonlijk op de hoogte gehouden via brieven, inloopmomenten en informatieborden ter plaatse bij de Stadsbrug.

Door goede afstemming, strakke planning, duidelijke afspraken, goede onderlinge afstemming en communicatie is dit project zonder grote problemen en klachten uitgevoerd en ligt de brug er weer prachtig én toekomstbestendig bij.

Remko Schultz van BonoTraffics was ingehuurd door de gemeente Kampen om binnen het IPM team het omgevingsmanagement te verzorgen en daarmee verantwoordelijk voor de afstemming tijdens dit project.

 

Meer informatie

Remko Schultz

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 26

E-mail

rschultz@bonotraffics.nl