• Entree Buitenpost

  • Voorstraat wegprofiel C

  • Voorstraat wegprofiel D

  • Bovenaanzicht Buitenpost

Herinrichting Voorstraat – Buitenpost

De N355 door het dorp Buitenpost moest vanwege de aangelegde rondweg afgewaardeerd worden om het doorgaande verkeer maximaal te weren. BonoTraffics heeft in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau een herinrichtingsvoorstel voor de gehele N355 opgesteld. Na een participatietraject te hebben doorlopen hebben wij een definitief ontwerp opgeleverd dat kon rekenen op draagvlak van belanghebbenden en de politiek.

Er is een uitgebreid proces doorlopen waarbij samen met een interne projectgroep, een klankbordgroep en door middel van inloopbijeenkomsten en samen met externe partijen (o.a. politie, fietsersbond, shared space instituut) de meningen van de verschillende belangenpartijen zijn betrokken.