• nieuwe inrichting Amstel Amsterdam

  • visualisatie herinrichting Amstel

  • visualisatie brede deel Amstel

  • verkeersmaatregelen binnenstad Amsterdam

  • verkeersbesluit en bebordingsplan binnenstad Amsterdam

Nieuwe hoofdroutes in binnenstad van Amsterdam

Amsterdam – autoluwe binnenstad

De komst van de Noord/Zuidlijn was voor de gemeente Amsterdam aanleiding om de binnenstad in bepaalde gebieden opnieuw in te richten. Hierdoor wijzigden enkele belangrijke autoroutes in de binnenstad. Zo kwam er onder andere een verkeerskundige ‘knip’ in de Paleisstraat tussen Dam en Nieuwezijds Voorburgwal en werd Amstel tussen de Blauwbrug en het Muntplein opnieuw ingericht.

De ingrepen zijn onderdeel van de herindeling van de aanvoerroutes door de binnenstad. Het beleid is erop gericht de om de binnenstad stapsgewijs autoluw te maken. Door de auto zoveel mogelijk te weren, moet er meer ruimte voor bewoners, fietsers en wandelaars komen. Zo werd eerder het Muntplein heringericht, waardoor het nauwelijks meer aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer.

Namens BonoTraffics heeft Sander Bonhof de gemeente Amsterdam geadviseerd bij de totstandkoming en realisatie van de plannen. Hiervoor is het bebordingsplan en verkeersbesluit opgesteld voor de diverse deelprojecten om doorgaand verkeer door de binnenstad tegen te gaan. “Daarnaast hebben we de gemeente van verkeersjuridisch advies voorzien om bepaalde ideeën uitvoerbaar te maken”. De grootste afsluiting in de stad is gelijktijdig ingegaan met de opening van de Noord-Zuidlijn.

Meer informatie

Sander Bonhof

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 53

E-mail

sbonhof@bonotraffics.nl

Verkeersbesluit.nu

Verkeersbesluit.nu

Verkeersjuridische ondersteuning Amsterdam

In Verkeer in Beeld verteld Sander Bonhof over de verkeersjuridische ondersteuning aan de gemeente Amsterdam.
Lees hier het hele artikel: Artikel BonoTraffics Verkeer in Beeld nr 5 2018