• Ovit

  • Knelpuntanalyse OV

OV Knelpuntanalyse – geslaagde pilot met Ovit en open OV-data

Er is ‘winst’ te behalen door het traceren, analyseren en oplossen van knelpunten om daarmee de doorstroming van het OV te verbeteren. Dat vermoeden bestond al bij  Wim van Tilburg (projectmanager verkeer en vervoer CROW/KpVV), Jan van Selm (directeur DOVA) en Joris Hoogenboom (adviseur bij BonoTraffics).

CROW-KpVV en DOVA starten een lobby richting de Tweede Kamer om geld vrij te maken voor het oplossen van knelpunten en verbeteren van rijtijden in het regionale openbaar vervoer. Dit zou dan een vervolg worden op de succesvolle commissie De Boer uit de jaren 90, waarin vele miljoenen zijn geïnvesteerd in busbanen, busstroken, VRI’s, etc.. In de jaren 90 was het signaleren en analyseren van knelpunten kostbaar en tijdrovend en kon alleen gedaan worden door veldonderzoek.

Om het nut en de noodzaak van deze lobby succesvol te kunnen onderbouwen, is een pilot met BonoTraffics gedaan vanuit het idee dat met de beschikbare open OV-data van nu een knelpuntenanalyse goedkoper en sneller moet kunnen worden gedaan. En dat open OV-data inderdaad gebruikt kan worden om deze knelpunten inzichtelijk te maken en deze knelpunten vervolgens gericht en concreet aangepakt kunnen worden.

Lees meer

Uitkomsten pilot
Met de pilot hebben we aangetoond dat je met behulp van open OV-data en de Ovit tool van BonoTraffics inderdaad knelpunten kunt signaleren en analyseren. Op lijn- en netwerkniveau is onderzoek gedaan, te weten op lijnniveau: lijn 80 Noord-Holland (Amsterdam-Zandvoort), lijn 310 Noord-Brabant West (Rotterdam Zuidplein-Bergen op Zoom) en HOV lijn 321/322 Regio Eindhoven. En op netwerkniveau: Q-link van OV-bureau Groningen Drenthe.

Enkele uitkomsten:

• Het busstation Neckerspoel in Eindhoven kwam in de studie naar HOV lijnen 321/322 als groot knelpunt naar voren. Bussen vertrekken met grote regelmaat al te laat van dit beginpunt, omdat er een gebrek aan haltecapaciteit is. Op drukke momenten staat er een busfile naar het station, op het station en vanaf het station.

• Uit onze analyse van het Q-link netwerk blijkt de busroute over het nieuwe Sontwegtracé, met vrijliggende busstroken erg onbetrouwbaar. Een nadere analyse moet uitwijzen of dit met de VRI's, weginrichting en/of brugopeningen te maken heeft.

Een andere bijzondere c.q. interessante uitkomst van de pilot is dat vrijliggende infrastructuur (busbanen/busstroken) geen garantie geven voor een goede doorstroming en hoge betrouwbaarheid. Zo kunnen kruispunten alsnog roet in het eten gooien en voor veel vertraging zorgen. Wat opvalt, is dat veel knelpunten een relatie hebben met (het beheer van) VRI’s. Het opnieuw of beter inregelen van deze VRI’s zou tijdwinst kunnen opleveren.

Slimme en goedkope maatregelen kunnen zeer effectief en kostenbesparend zijn, zoals blijkt uit het aanpassen van de haltevertrekknop van bussen op lijn 28 in Utrecht. Door een softwareaanpassing in de bus kan deze zich al inmelden bij de VRI voordat de deuren gesloten zijn. De inschatting is, dat dit per verkeerslicht 10 tot 15 seconden tijdwinst oplevert. Met andere woorden: door knelpunten op te lossen verbetert de doorstroming, wordt het OV goedkoper en neemt ook nog eens het aantal reizigers toe.

Belangrijk effect van het oplossen van knelpunten is ook dat het kostenbesparing kan opleveren. Het meeste openbaar vervoer in Nederland is niet kostendekkend, wat betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Doorstromingsproblemen bij het OV zorgen voor extra kostenstijgingen: het OV is langer onderweg waardoor de kosten per rit toenemen (OV wordt per uur betaald) en door de langere reistijd wordt het voor reizigers minder aantrekkelijk en neemt het aantal reizigers af. Met als gevolg minder reizigersinkomsten en een lagere kostendekkingsgraad.
Er is dus winst te behalen door het traceren, analyseren en oplossen van knelpunten om daarmee de doorstroming te verbeteren.

De analyses die we in deze pilot hebben uitgevoerd zijn alleen gericht op het signaleren van knelpunten en het analyseren ervan. Dit is de eerste stap in de aanpak om een probleem op te lossen. Pas wanneer je een oplossing hebt bedacht, kun je bepalen hoeveel iets oplevert. De analyses laten vooral zien waar je moet investeren en wat daarbij je doel moet zijn. En wat we vooral hebben aangetoond, is dat je met weinig geld en tijd en groot gebied (stad/concessie) kan analyseren en ook nog over een lange periode.

Wilt u meer informatie over deze analyse of over Ovit? Neem dan contact op met Joris Hoogenboom, telefoon: 06 – 31 02 79 43 of email:  jhoogenboom@bonotraffics.nl

Meer informatie

Joris Hoogenboom

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 43

E-mail

jhoogenboom@bonotraffics.nl

Knelpuntanalyse: het ov wordt trager

Er is ‘winst’ te behalen door het traceren, analyseren en oplossen van knelpunten in het regionale vervoer. Dit concluderen Wim van Tilburg (CROW/KpVV), Jan van Selm (directeur DOVA) en Joris Hoogenboom (adviseur bij BonoTraffics) na hun ov-knelpuntenanalyse. Een brainstormgesprek leidde tot een onderzoekspilot op basis van de Ovit-tool en open ov-data naar knelpunten in het stad- en streekvervoer. En die zijn er. De onderzoeksresultaten doen hen wensen dat hun onderzoek landelijk wordt opgeschaald en dat de knelpunten worden aangepakt.

Lees hier het hele artikel op verkeerinbeeld.nl (verschenen in Verkeer in Beeld nr. 1 maart 2019)