• Parkeerregime

  • Buurtindeling

  • Bezettingsgraad

  • Parkeercapaciteit

Parkeeronderzoek Amsterdam Nieuw-West

Het monitoren van de parkeercapaciteit en -druk is een belangrijk instrument om effectief parkeerbeleid te kunnen voeren. De deelraad van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West onderschrijft deze constatering. Daarom is de monitoring van het parkeerareaal en de -bezetting een belangrijk onderdeel van het vastgestelde parkeerbeleidsplan van het stadsdeel.

In het voorjaar van 2013 heeft BonoTraffics een eerste capaciteits- en een bezettingsgraadmeting uitgevoerd in het gehele stadsdeel. In het voorjaar van 2014 heeft BonoTraffics de parkeermeting nogmaals uitgevoerd. Tijdens deze metingen is per sectie de parkeercapaciteit, het parkeerregime en de parkeerdruk geregistreerd. De metingen zijn uitgevoerd tijdens een werkdag (overdag), een doordeweekse nacht (na 0:00 uur) en een zaterdag (overdag).

Lees meer

Tijdens deze onderzoeken hebben wij gebruik gemaakt van een door ons zelf ontwikkelde invoerapplicatie. De parkeerdata wordt op straat direct digitaal ingevoerd, waardoor wij gegevens sneller en zorgvuldiger kunnen registeren en verwerken.De koppeling met een Geografisch Informatiesysteem (GIS) zorgt ervoor dat gegevens real-time worden opgeslagen, de nauwkeurigheid van de metingen groter is en het eenvoudig is om diverse analyses uit te voeren. Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten op diverse gewenste wijzen worden gepresenteerd.

Voor Amsterdam Nieuw-West is ervoor gekozen om bij de parkeerdruk onderscheid te maken in bandbreedtes van 10%. Elke bandbreedte heeft haar eigen kleur, zodat overzichtelijke kaarten gemaakt kunnen worden die in een oogopslag een beeld geven van de parkeerdruk in een sectie, of gebied. Daarbij is de bezettingsgraad niet alleen per sectie en voor het gehele stadsdeel gepresenteerd, maar is tevens onderscheid gemaakt in de diverse buurten in het stadsdeel.