• Investeringsagenda Noord-Holland

  • Ovit

Tussentijdse evaluatie investeringsagenda OV 2015-2020

De provincie Noord-Holland heeft een meerjaren investeringsagenda 2015-2020 voor het openbaar vervoer. Vanwege onze ervaring met open OV-data en de tooling die wij daarvoor ontwikkeld hebben – Ovit -, hebben ze ons gevraagd een tussentijdse evaluatie uit te voeren van de investeringsagenda.

Deze evaluatie is nodig om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken ten opzichte van de start in 2015. Omdat het een tussentijdse evaluatie betreft zijn er projecten die reeds zijn gerealiseerd en waarvan de effectiviteit nu beoordeeld kan worden. Daarnaast zijn er projecten die nog uitgevoerd moeten worden. Van deze projecten wordt beoordeeld of het probleem waarvoor het project is bedacht nog steeds actueel is of dat het project wellicht bijgesteld moet worden.

Totaal hebben we ruim 30 projecten beoordeeld op 7 indicatoren: rijtijd, dienstregeling, rijtijd t.o.v. dienstregeling, snelheid, betrouwbaarheid, punctualiteit en dienstregelinguren. Voor al deze projecten hebben we de situatie in 2015 vergeleken met de situatie in 2018. De uitkomsten hebben ertoe geleid dat de provincie sommige projecten gaat herijken en daar waar nodig projecten anders gaat prioriteren.

De uitkomsten hebben we vooral in beeld weergegeven, waarbij we de gevisualiseerde data in plaatjes en tabellen hebben gepresenteerd. De provincie Noord-Holland was zeer tevreden over de aanpak, doorlooptijd en de wijze van presenteren van de onderzoeksresultaten.

Dit project is uitgevoerd door Joris Hoogenboom en Joris Finke

 

Meer informatie

Joris Hoogenboom

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 43

E-mail

jhoogenboom@bonotraffics.nl

Joris Finke

Telefoonnummer

038 - 337 17 20

E-mail

jfinke@bonotraffics.nl

Ovit

Met Ovit kunnen alle OV-projecten geëvalueerd worden om te beoordelen of het resultaat conform is aan de doelstelling. Deze (na)metingen zijn voor ons relatief eenvoudig te doen met alle data die we ter beschikking hebben; binnen redelijke tijd en tegen niet al te hoge kosten. Bovendien beschikken we vanaf januari 2019 ook over alle treindata.

Lees meer over Ovit