• openbaar vervoer

Openbaar vervoer

BonoTraffics levert voor verschillende projecten op het gebied van openbaar vervoer advies. Wij doen dat veelal met een brede kijk op het hele domein van ruimte en mobiliteit.

Openbaar vervoer is bij BonoTraffics verweven met andere disciplines. Zo onderzoeken en onderbouwen wij OV-knelpunten middels verkeersonderzoek en rijtijddata uit onze OV-data-analysetool Ovit. Wij helpen u bij het opstellen van uw OV-beleid of het maken van uw visie op het openbaar vervoer. Het thema OV komt ook terug in de GVVP/PVVP die wij opstellen. Wij maken verkeersontwerpen van oplossingen voor OV-knelpunten en -knooppunten. We toetsen de afwikkelingscapaciteit en -kwaliteit van deze oplossingen met microsimulaties, maar brengen ook de milieueffecten van verschillende varianten in beeld.

Daarnaast zijn wij u graag van dienst bij het begeleiden van de participatie en het bestuurlijke proces rond openbaar vervoer projecten.

Meer informatie

Joris Hoogenboom

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 43

E-mail

jhoogenboom@bonotraffics.nl

OVerview

OVerview
OVerview: Tool voor de analyse van OV-data

 

Tussentijdse evaluatie investeringsagenda OV

De provincie Noord-Holland heeft een investeringsagenda 2015-2020 voor het openbaar vervoer. Vanwege onze ervaring met open OV-data en de tooling die wij daarvoor ontwikkeld hebben (Ovit), hebben zij ons gevraagd een tussentijdse evaluatie uit te voeren.

Met Ovit kunnen alle OV-projecten geëvalueerd worden om te beoordelen of het resultaat conform is aan de doelstelling. Deze (na)metingen zijn voor ons relatief eenvoudig te doen met alle data die we ter beschikking hebben; binnen redelijke tijd en tegen niet al te hoge kosten. Bovendien beschikken we vanaf januari 2019 ook over alle treindata. Lees meer