Telefoonnummer

06 - 31 02 79 41

E-mail

jhendriks@bonotraffics.nl

Jeroen Hendriks

‘Jeroen heeft humor en is enthousiast! Jeroen weet wanneer er gewerkt moet worden en doet dat dan ook met volle overgave en heel precies.’

Lees meer

Specialismen

  • Wegontwerp en stedelijke inpassing
  • Aansturen en coachen van collega's en natuurlijk meewerken

Opleiding

  • HTS Civiele Techniek, Zwolle

Projecten

Als verkeerskundig adviseur/ontwerper betrokken bij:

  • Ontwerp binnenring en buitenring Lelystad met o.a. 6 turborotondes
  • Verkeersplan en ontwerp Larserdreef Lelystad
  • Verkeersplan en ontwerp Shell-terrein in Pernis
  • Verkeersontwerp en inpassingsplan centrum Emmeloord
  • Detachering gemeente Rotterdam: Opstellen van een procedure om tijdelijke verkeersmaatregelen zodanig op elkaar af te stemmen dat de doorstroming op het hoofdwegennet gewaarborgd is
  • Gemeente Hilversum: Het gehele traject van verkeerskundig ontwerp in het kader van het IBP (Integraal Bereikbaarheids Plan) van inspraak tot uitvoering
  • Projectbureau Aanpak Ring Zuid in Groningen: Verkeerskundig ontwerp inclusief inpassing van de A28 en de N7 als onderdeel van de ring zuid in Groningen en de communicatie hierover met bewoners en belanghebbenden.