BonoTraffics is al sinds haar ontstaan verbonden met het onderwijs. Al meer dan 20 jaar geven adviseurs van BonoTraffics les op verschillende hogescholen in Nederland. Naast het geven van (gast)colleges ontwikkelen we ook lesprogramma’s en eigen cursussen. Onze kennis en ervaring delen met studenten en vakgenoten vinden we erg belangrijk. We hebben daarom in 2017 de BonoAcademy opgericht.

De BonoAcademy is de overkoepelende naam van waaruit wij onze kennis delen. Meerdere collega’s zijn bij de BonoAcademy betrokken. Ze geven les, onderhouden het contact met hogescholen, bewaken de kwaliteit en relevantie van de inhoud van de lessen en zorgen ervoor dat de praktijkgerichte cursussen aansluiten op de behoefte binnen ons vakgebied.

Onderwijs

Al sinds de oprichting van BonoTraffics hebben wij een hechte band met hogeschool Windesheim. In het begin gaven adviseurs van ons les aan de afstudeerrichting Verkeerstechniek van de opleiding Civiele Techniek. Maar omdat er vanuit het werkveld steeds meer behoefte ontstond aan breder opgeleide verkeerskundigen hebben wij samen met hogeschool Windesheim de voltijd opleiding Verkeerskunde (nu Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit) ontwikkeld. Tot op de dag van vandaag zijn wij nauw verbonden aan deze opleiding en geven wij nog regelmatig invulling aan verschillende vakken en projecten.

Onze onderwijsinzet is overigens niet beperkt tot Hogeschool Windesheim. Vanuit de BonoAcademy verzorgen wij ook regelmatig gastcolleges of lessen op andere scholen en opleidingen in Nederland, zoals NHL Stenden en de Hogeschool van Amsterdam.

Cursus Verkeersbesluiten

Het opstellen van een goed verkeersbesluit is niet altijd eenvoudig. Het ontbreekt soms aan kennis van de juiste wet- en regelgeving en het toepassen daarvan. Verkeersbesluiten die niet goed in elkaar zitten, kunnen bijvoorbeeld juridisch niet houdbaar zijn of tot onnodige lange bezwaar- en beroepsprocedures leiden.

Onze cursus verkeersbesluiten is een prettige mix van theorie en praktijkgerichte opdrachten. Onze ervaren docenten Sander Bonhof en Jos Luten zorgen ervoor dat je na deze tweedaagse cursus in staat bent om zelfstandig goed onderbouwde verkeersbesluiten op te stellen en te publiceren.

 
“Een aanrader voor het vakgebied!”

Erik de Boer - verkeerskundige gemeente Achtkarspelen

”Verfrissend, verhelderend en leerzaam. Deskundige begeleiding en uitleg. De informatie is direct toepasbaar.”

Frans Hoogenraad – Beleidsmedewerker gemeente Oldebroek

Twee keer per jaar organiseren we deze. In twee dagen leren wij u alles over de relevante wet- en regelgeving en stellen we stapsgewijs een verkeersbesluit op. Een afwisseling van theorie en praktijk, met echte casussen en ruimte voor uw input.

We besteden uitgebreid aandacht aan de opbouw van de wet- en regelgeving en de motivatie achter de besluiten, waardoor de cursus ook zeer waardevol is wanneer u zelf in de praktijk geen besluiten opstelt.

Inschrijven

  Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens door BonoTraffics.

  Wat leer je?

  • zelfstandig verkeersbesluiten opstellen en publiceren.
  • motiveren en onderbouwen waarom u bepaalde overwegingen heeft toegepast.
  • verkeersbesluiten toetsen en beoordelen met voldoende inhoudelijke kennis.
  • werken volgens de laatste jurisprudentie en wetgeving.

  Voor wie?

  • Iedere medewerker bij de gemeente, provincie, waterschappen, het Rijk en (verkeer)adviesbureaus die verkeersbesluiten moet opstellen, zoals verkeerskundigen, wegbeheerders, adviseurs en juridisch medewerkers.
  • Studenten en docenten van hogescholen met als richting mobiliteit – verkeer etc.
  • Overige personen die te maken hebben/krijgen met verkeersbesluiten.

  Praktische informatie

  De cursus bestaat uit 2 dagen van 09.30 uur tot 16.00 uur.
  Prijs: € 925,- excl. BTW voor 2 dagen
  Deze prijs is inclusief lunch, zakboek RVV 1990/BABW en het VNVF bordenboek.

  Data najaar 2023

  Dag 1: dinsdag 7 november 2023
  Dag 2: dinsdag 14 november 2023

  Locatie

  Berklaan 2, 8262 BK Kampen

  Groepsgrootte minimaal 6 personen en maximaal 12 personen.
  Deze cursus kunnen wij ook incompany op elke gewenste locatie geven.

  Docenten