Met data, modellen en informatiemanagement proberen we de wereld om ons heen beter te begrijpen, zodat we deze buitenwereld mooier en beter kunnen maken. Hiervoor verzamelen we overal om ons heen data. Er is veel Open data beschikbaar van NDW, NDOV, NWB, Kadaster, BAG, CBS en BGT. Daarnaast verzamelen we ook zelf data met de inzet van onze waarnemers of met slimme camera’s. We ontwikkelen tools waarmee we deze data kunnen interpreteren. Met deze kennis kunnen we de complexe wereld zo goed mogelijk modeleren en simuleren, zodat we kunnen voorspellen hoe onze ontwerpen de wereld om ons heen beïnvloeden.

Dit kunnen we niet alleen, maar doen we samen met onze collega’s met diverse specialismes en vaste externe partijen waar we een goede en nauwe band mee hebben opgebouwd.

Wij bieden de volgende producten en diensten aan.

 

Verkeersregeltechnisch advies

We ontwerpen en optimaliseren verkeerslichten. Verkeersregeltechniek en het wegontwerp van een kruispunt worden door ons integraal benaderd. Regeltechnische uitdagingen kunnen we hierdoor in het wegontwerp van een kruispunt al ondervangen. Bij het ontwerpen van een regelstructuur van een verkeerslicht ligt vaak de focus op doorstroming of verkeersafwikkeling.

Variantenstudies

Aan het realiseren of aanpassen van een weg of kruispunt gaat een hele lange reeks aan keuzes en afwegingen vooraf. In het ontwerpproces worden varianten bedacht die op meerdere aspecten tegen elkaar afgewogen dienen te worden. We gebruiken verkeers- of simulatiemodellen om de doorstroming en bereikbaarheid in beeld te brengen.

Effectstudies

(MER/Bestemmingsplanwijziging)

Nieuwe of gewijzigde infrastructuur heeft een bepaalde impact op de (directe) omgeving. De effecten van nieuwe of gewijzigde infrastructuur brengen we in beeld middels model- en simulatieberekeningen. Met de resultaten van deze berekeningen brengen we niet alleen de verkeerskundige impact van de wijziging in beeld. De verkeerscijfers vormen vaak ook de bron voor allerlei andere milieuonderzoeken die uitgevoerd moeten worden. We verrijken de verkeerscijfers zodat deze gebruikt kunnen worden voor akoestisch onderzoek, onderzoek naar luchtkwaliteit en stikstofdeposities. Deze milieuonderzoeken voeren we niet zelf uit, maar hiervoor werken we samen met vaste gerenommeerde partnerbureaus. Op deze manier kunnen we u als klant volledig ontzorgen van A tot Z.

 

Onze adviseurs