De zakboeken WVW 1994, RVV 1990 / BABW en het bordenboek liggen verspreid door ons kantoor aan de IJssel. Dagelijks worden deze opengeslagen door onze adviseurs die bezig zijn met het opstellen van verkeersbesluiten, verweerschriften voor bezwaar- en beroepzaken en het verkeersjuridisch toetsen van verkeersplannen. Dit alles om de maatregelen van onze opdrachtgevers volgens de wetten en regels realiseerbaar te maken. Terwijl sommige mensen hierbij in slaap vallen, gaan onze harten er sneller van kloppen. We doen het graag! Dankzij die passie doen wij dit gelukkig ook vaak, met een schat aan kennis en ervaring in de wet- en regelgeving op het gebied van verkeer als resultaat.

 

(Verkeers-)besluiten

We kunnen niet alles wat we verzinnen zomaar realiseren. Veranderingen in de situatie op de weg kunnen namelijk grote gevolgen hebben. We moeten daarom voordat we iets aan de weg veranderen officieel een besluit nemen. Er zijn diverse typen besluiten, maar grofweg 90% van alle verkeersmaatregelen op straat moet worden vastgelegd in verkeersbesluiten.

Het nemen van een verkeersbesluit is meer dan een verplichting. Het is ook wenselijk. Een verkeersbesluit biedt veel partijen gemak. Het biedt de wegbeheerder handvatten om een kwalitatief goed product te leveren en het draagt bij aan het maken van een heldere belangenafweging. Bovendien helpt het besluit draagvlak te peilen bij belanghebbende burgers. Een besluit biedt inwoners een vorm van inspraak en daarmee de mogelijkheid om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte.

Een goed verkeersbesluit draagt door zijn duidelijkheid bij aan een veilige situatie in de openbare ruimte en is bestand tegen bezwaar en beroep. Fouten in besluiten hebben namelijk nadelige procedurele gevolgen.

 

 

Wij helpen u uw maatregelen realiseerbaar te maken. Naast verkeersbesluiten stellen wij daarvoor ook regelmatig andere juridische besluiten op, waaronder:

  • bebouwde kombesluiten
  • onttrekkingsbesluiten
  • aanwijzingsbesluiten
  • beleidsregels ontheffingverlening
  • ontheffingen RVV
  • verordeningen op het gebied van parkeren

Raamcontracten

Wanneer u regelmatig verkeersbesluiten op moet stellen kunnen wij hierbij ook ondersteunen via een raamcontract. Dit raamcontract maken we op maat: kosten op uurbasis of vaste prijs per besluit? Van aanvraag tot publicatie of liever bepaalde onderdelen zelf in de hand houden? Zullen we ook het overleg met de verkeersadviseur van de politie van u overnemen? Wat we ook afspreken, we beloven kwaliteit zonder verborgen kosten.

Binnen het raamcontract kunt u ook met overige verkeersjuridische zaken bij ons terecht. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het opstellen van besluiten en het doorlopen van de verschillende mogelijke procedures.

Toetsing van plannen

Verkeersplannen en ontwerpen worden in een volgende fase uitgewerkt in bebordingsplannen. Ook deze moeten juridisch juist zijn. Zowel voor de duidelijkheid en de veiligheid als de handhaafbaarheid is dit belangrijk.

Wij toetsen deze bebordingsplannen. We gaan er eens goed voor zitten en pakken de zakboeken en het bordenboek erbij. Dan kijken we de borden voor u na, allemaal, één voor één. Zelfs als het gebied half Nederland beslaat. En niet alleen onze juridisch gespecialiseerde adviseurs krijgen het plan onder ogen. Ook onze ontwerpers kijken even mee.

Rechtsprocedures

Het kan natuurlijk gebeuren dat er bezwaar en beroep wordt gemaakt op uw verkeersbesluit. In dat geval kunnen wij voor u de verweerschriften maken. We gebruiken relevante bestaande jurisprudentie om uw besluit bestendig te maken en daarmee uw verkeersmaatregel realiseerbaar.

Er zijn verschillende rechtsprocedures mogelijk. De keuze voor een bepaalde procedure is afhankelijk per situatie. Op basis van uw wensen en het exacte project adviseren wij u in het maken van een keuze voor een bepaalde rechtsprocedure. Naast het advies verzorgen we desgewenst de doorloop van de daadwerkelijke procedure.


 

 
 

Onze adviseurs