Eigenlijk is elke verkeerskundige ook een beetje ontwerper. Want vrijwel alles wat we doen en bedenken heeft consequenties in de openbare ruimte. Andersom heeft de vormgeving van die openbare ruimte, van gevel tot gevel, invloed op ons gedrag. Of je nou fietser bent, automobilist of met een space-scooter aan het spelen bent in het park.

Inrichting openbare ruimte

Het inrichten van de openbare ruimte, waarbij al het verkeer zich veilig, snel en comfortabel kan verplaatsen, is in Nederland vaak ingewikkeld. Zeker als we ook willen dat die openbare ruimte mooi is; een fijne plek om te spelen en elkaar te ontmoeten. Er zijn veel partijen die zich daarmee bezighouden, met evenzoveel belangen. Het is ons streven om samen te werken aan een mooie, veilige en sociale openbare ruimte in heel Nederland.

Het verkeersontwerp speelt dan ook een bijzondere en centrale rol op ons kantoor. We ontwerpen om openbare ruimtes te creëren waarin vorm, functie en gebruik met elkaar in evenwicht zijn maar ook om te onderzoeken. Werkt iets wel of juist niet en waarom is dat dan? We gebruiken daarvoor veel verschillende hulpmiddelen. Van de nog altijd bijzonder nuttige schetsrol met potlood en stiften tot geavanceerde 3d en virtual reality middelen.

Onze ontwerptools

De schetsrol speelt een belangrijke rol aan het begin van ontwerpprocessen. Het helpt om snel de echte ontwerpvraag boven tafel te krijgen, ideeën uit te wisselen, en de ontwerpvrijheid te verkennen. Ook de 2d CAD software is een nog altijd functioneel instrument om ruimtebeslagen en vormen goed in beeld te brengen en te onderzoeken. We lopen voorop als het gaat om de ontwikkeling van het 3d ontwerp. We doen dat niet alleen omdat het zulke mooie plaatjes oplevert, maar vooral ook omdat het een ontwerptool is waarmee je zaken kunt onderzoeken die in het platte vlak vaak minder helder zijn. Zo worden onze 3d-modellen gebruikt om tegenlichtsituaties te onderzoeken bij het uitkomen van een tunnel, rem- en stopzichten te verbeelden, fouten in het wegbeeld op te sporen en alles wat je zoal in het verticale vlak tegen komt. Daarvoor zetten we ook virtual reality in. Op die manier kunnen we met opdrachtgevers, andere vakdisciplines of belanghebbenden samen in een verkeersontwerp rondlopen en aantekeningen maken.

Visualisatie en het ontwerp beleven

Wanneer we vernieuwende ontwerpen maken, gebruiken we onze rijsimulator om zowel het ontwerp als het weggedrag te testen van achter het stuur.

Uiteraard gebruiken we onze 3d modellen ook om op te werken naar presentatiebeelden die kunnen helpen in het participatietraject. Tekeningen lezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en een goed en realistisch 3d model helpt enorm daarbij. Zo kunnen we al vroeg in het ontwerpproces een 3d model bouwen om de participatie van af het begin te helpen.

De richtlijnen

We hechten waarde aan gedegen kennis van de ontwerprichtlijnen en het toepassen ervan. Het maken van een ontwerp dat voldoet aan de richtlijnen is dan ook geen probleem maar het wordt voor ons pas echt leuk als dat niet volledig kan. De fysieke ruimte ontbreekt, belangen die spelen vanuit verschillende disciplines en belangengroepen zijn tegenstrijdig, er zijn toezeggingen of politieke en/of financiële (on)mogelijkheden. In die situaties zijn wij op ons best!

Uitgaand van de ontwerprichtlijnen is dan de vraag waar we kunnen passen en meten, buigen en compenseren. Maar vooral ook praten! Wat is de echte achtergrond van wensen en eisen en kunnen we die misschien dienen op een andere manier, altijd met de verkeersveiligheid als leidend principe? Zo ontstaat een mooie, functionele openbare ruimte die maximaal recht doet aan wat er speelt in de samenleving.

Verkeersontwerp: samen ontwerpen

Ontwerpen is allesbehalve een solistische bezigheid. Overleg en participatie is van essentieel belang om een goed verkeersontwerp te kunnen maken. Dat doen we met de belanghebbenden in de samenleving, maar ook met elkaar en onze opdrachtgever. We organiseren eens in de maand ons ontwerpoverleg. Daarin praten we elkaar bij over de ontwikkelingen op de inhoud en proces en we bespreken actuele ontwerpen. Dat doen we het liefst in aanwezigheid van de opdrachtgever. Zo heeft hij voor zijn of haar project de kennis en kunde van al onze ontwerpers beschikbaar. Vaak ontstaan er mooie discussies op het scherp van de snede en dat levert vernieuwde inzichten op.

Onze adviseurs