Een verkeersveiligheidsaudit (VVA) is een onafhankelijke beoordeling van de verkeersveiligheid van ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject. Het doel van deze verkeersveiligheidsaudit is het voorkomen van (ernstige) ongevallen door al in de verschillende voorbereidingsfasen mogelijke veiligheidsproblemen in kaart te brengen. De ontwerper of wegbeheerder neemt duidelijke keuzes, onderbouwd deze met een auditrapport, of en hoe mogelijke problemen aangepakt moeten worden.

Wanneer een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren?

De verkeerveiligheidsaudit zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk inzicht krijgt in eventuele verkeersrisico’s. Hiermee verkleint u gelijk de kans op ongevallen, nog voordat de nieuwe infrastructuur gerealiseerd is. Een verkeersveiligheidsaudit wordt op de volgende momenten tijdens de uitwerking van een project uitgevoerd:

 

  • Auditfase 1: Op het globale inrichtingsontwerp (schetsontwerp, voorlopig ontwerp) waarbij ook de wegcategorisering goed wordt bekeken;
  • Auditfase 2: Op het gedetailleerde ontwerp (definitief ontwerp, besteksontwerp);
  • Auditfase 3: Voor de (her) opening en openstelling voor het verkeer;
  • Auditfase 4: Enkele maanden na de (her) opening.
 

Hoe gaat een verkeersveiligheidsaudit in zijn werk?

Onderdelen van de verkeersveiligheidsaudit zijn onder andere een uitgebreid interview met de wegbeheerder of ontwerper, een schouw van de locatie, het besturen van alle relevante gebruikte documentatie, het beschrijven van verkeersveiligheidsrisico’s en het rapporteren en presenteren van de bevindingen.

Verkeerveiligheidsaudit laten uitvoeren

Voor een verkeersveilige inrichting van een nieuwe weg of kruispuntinrichting kunnen wij een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren. Onze verkeersveiligheidsaudit is dé procedure die bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Tijdens de plan-, ontwerp- en/of realisatiefase van nieuwe projecten worden alle mogelijke verkeersveiligheidsproblemen waargenomen. Met de resultaten van de verkeerveiligheidsaudit kunnen tijdens de verschillende fasen van het project op het juiste moment de juiste aanpassingen worden gedaan in het project. Hiermee voorkomt u dat u na de uitvoering wordt geconfronteerd met onverwachte negatieve effecten op de verkeersveiligheid. BonoTraffics heeft gecertificeerde verkeerveiligheidsauditors die deze audits regelmatig uitvoeren.

Onze adviseurs