Milieuonderzoeken

Akoestisch onderzoek en luchtkwaliteitsonderzoek

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, reconstructies aan bestaande wegen en de aanleg van nieuwe wegen hebben invloed op het geluidsniveau ten gevolge van (spoor)weglawaai. BonoTraffics voert voor u het akoestisch onderzoek uit conform de wettelijke regelgeving. Wij gaan verder dan alleen een rapport met de resultaten van de berekeningen. Door onze expertise op het gebied van verkeersontwerp kunnen we tevens ontwerpwijzigingen voorstellen en uitwerken die een gunstig effect hebben op het geluidsniveau.

Ook is in de wet vastgelegd dat een ruimtelijk ontwikkeling niet mag leiden tot een overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. BonoTraffics kan de effecten van uw plannen op de luchtkwaliteit in beeld brengen, waarbij toetsing plaatsvindt op basis van wet- en regelgeving.

BonoTraffics kan meer dan alleen het akoestisch- en luchtkwaliteitsonderzoek voor u uitvoeren. Wij ontzorgen u van a tot z:

  • Voor het akoestisch onderzoek zijn veelal recente verkeersgegevens benodigd. Wanneer u niet zelf over recente telgegevens beschikt, kan BonoTraffics voor u de benodigde verkeerstellingen uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat het verkeer op de voor het onderzoek juiste manier wordt gecategoriseerd en onderverdeeld naar periodes.
  • Een nieuwe ontwikkeling genereert of trekt een bepaalde hoeveelheid verkeer aan. BonoTraffics kan dit voor u uitrekenen en gebruikt deze informatie als input voor het akoestisch onderzoek.
  • Reconstructie en aanleg van nieuwe wegen leidt tot gewijzigde verkeersstromen. Wij beschikken over een breed instrumentarium om deze gewijzigde verkeersstromen inzichtelijk te maken en deze effecten als input mee te nemen in het akoestisch onderzoek.
  • Voor het luchtkwaliteitsonderzoek zijn veelal recente verkeersgegevens benodigd. Wanneer u niet zelf over recente telgegevens beschikt, kan BonoTraffics voor u de benodigde verkeerstellingen uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat het verkeer op de voor het onderzoek juiste manier wordt gecategoriseerd en onderverdeeld naar periodes.
  • Een nieuwe ontwikkeling genereert of trekt een bepaalde hoeveelheid verkeer aan. BonoTraffics kan dit voor u uitrekenen en gebruikt deze informatie als input voor het luchtkwaliteitsonderzoek.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op: (038) 33 71 720 of via email info@bonotraffics.nl