• OVerview: verschil reistijd met busboekje

  • OVerview: weergave van vertragingen

Ovit

Binnen het OV-domein worden door ontwikkelingen als GOVI en de OV-chipkaart veel interessante data gegenereerd. De data kunnen tot nieuwe inzichten leiden, mits de data op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier wordt ontsloten. BonoTraffics is daarom, onder het samenwerkingsverband Trafit, reeds in 2011 begonnen met de ontwikkeling van de OV-data analysetool Ovit.

Trafit

Trafit is een samenwerkingsverband van Irias Informatiemanagement en BonoTraffics. Onder de naam Trafit worden producten ontwikkeld waar verkeer, IT en data samenkomen. Klik hier voor meer informatie over Trafit

Sinds een aantal jaar worden de GOVI-data onder CC0 licentie ter beschikking gesteld en zijn deze breed beschikbaar voor al het publiek. Wij hebben vanaf dat moment een landelijk dekkende database opgebouwd waarin alle aankomst- en vertrekberichten staan opgeslagen. Wij hebben daardoor over een periode van meerdere jaren voor heel Nederland rijtijden en punctualiteitsgegevens tot onze beschikking. Wij kunnen daardoor eenvoudig en snel met terugwerkende kracht bijvoorbeeld trends analyseren of inframaatregelen evalueren.

Ovit is daarnaast ontwikkeld om ook (geanonimiseerde) OV-chipkaartdata te verwerken en visualiseren. Op dit moment verwerkt Ovit OV-chipkaartdata van drie landelijke vervoerders voor meerdere concessies.

Ovit is o.a. bedoeld voor concessiemonitoring, knelpunt- en prestatieanalyse en evaluatie van OV-projecten en –maatregelen.

Lees meer

Concessiemonitoring

Ovit is uitermate geschikt als concessiemonitoringstool. Met Ovit kan dat op twee manieren.

  1. In Ovit kunnen alle MIPOV-elementen die aangeleverd worden door de concessiehouder ingelezen worden.
  2. Ovit kan op basis van ruwe GOVI-data en OV-chipkaartdata een groot aantal MIPOV-elementen afleiden

Ovit beschikt over een overzichtsdashboard waarin de status van alle elementen wordt weergegeven en waarin concessie-afspraken of -eisen kunnen worden gemonitord. Daarnaast heeft elk element een standaard dashboard waarin deze informatie eenvoudig en snel inzichtelijk kan worden gemaakt. De kracht van Ovit is dat de data zo veel mogelijk geografisch wordt getoond.

In Ovit kan standaard gefilterd de data gefilterd worden op concessie, lijn, datum, tijd en (indien relevant) product. Daarnaast is het mogelijk om met de Ovit-trendmodule ontwikkelingen door de tijd inzichtelijk te maken.

Analysetool

Ovit gaat veel verder dan alleen concessiemonitoring. Door de geografische basis en de gedetailleerde brondata kan Ovit tot op een zeer getailleerd niveau informatie verschaffen. Zo is snel zichtbaar waar en wanneer het OV hinder ondervindt. Hiervoor maken we gebruik van onze landelijke database met GOVI-data. Deze data worden gebruikt om punctualiteit, rijtijd en gemiddelde trajectsnelheid voor alle haltes en trajecten te berekenen en op kaarten te tonen. Alle informatie kan gefilterd worden op concessie, lijn, datum en tijd.

Naast diepe informatie gerelateerd aan voertuigen, kan Ovit ook meer informatie over reiziger geven. Ovit toont het aantal in- en uitstappers op halteniveau. In ons reizigersstromendashboard gaan we een stap verder en koppelen we OV-chipkaartdata aan de dienstregeling. In- en uitstappers worden hiermee omgezet naar reizigersstromen. In één oogopslag is hiermee duidelijk waar de drukke trajecten in het lijnennet zitten.

Evaluatie

Speciaal voor het evalueren van infraprojecten en andere OV-maatregelen hebben we de verschilplotmodule ontwikkeld. Doordat wij over een historische database van aankomst- en vetrektijden beschikken kunnen we met terugwerkende kracht evaluaties van OV-projecten uitvoeren. In de verschilplotmodule wordt de periode voor de 0-meting en 1-meting aangegeven en direct wordt het effect op de rijtijd, gemiddelde snelheid en/of betrouwbaarheid van de rijtijd berekend en getoond.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de OV-chipkaartdata kan met de verschilplotfunctie ook een toe- of afname van reizigers inzichtelijk worden gemaakt.

Hoe kunt u gebruik maken van OVIT?

Ovit kan op verschillende manieren door u of voor uw organisatie worden gebruikt. De meeste gebruikte methode is om Ovit onder licentie af te nemen om bijvoorbeeld uw concessie te monitoren. Het is echter ook mogelijk om Ovit voor kleine losse vraagstukken door ons in te laten zetten. Wij gebruiken Ovit regelmatig voor onze opdrachtgevers om OV-knelpunten te analyseren en projecten te evalueren.

Wij beseffen ons dat niet elke klant dezelfde vragen heeft. Ovit is daarom eenvoudig en snel aan te passen aan uw behoefte. Daarnaast weten we dat uw informatiebehoefte door de tijd heen verandert. Daarom plegen wij actief onderhoud. Als onderdeel van de licentie-overeenkomst organiseren wij jaarlijks een gebruikersdag waarop wij het gebruik van de Ovit in uw organisatie evalueren. Kosteloos kunnen kleine wijzigingen aangebracht worden, waardoor de tool nuttig blijft.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en wilt u een demonstratie van de mogelijkheden? Stuur een mail naar jhoogenboom@bonotraffics.nl

Meer informatie

Joris Hoogenboom

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 43

E-mail

jhoogenboom@bonotraffics.nl

Video: introductie Ovit

Knelpuntanalyse: het ov wordt trager

Er is ‘winst’ te behalen door het traceren, analyseren en oplossen van knelpunten in het regionale vervoer. Dit concluderen Wim van Tilburg (CROW/KpVV), Jan van Selm (directeur DOVA) en Joris Hoogenboom (adviseur bij BonoTraffics) na hun ov-knelpuntenanalyse. Een brainstormgesprek leidde tot een onderzoekspilot op basis van de Ovit-tool en open ov-data naar knelpunten in het stad- en streekvervoer. En die zijn er. De onderzoeksresultaten doen hen wensen dat hun onderzoek landelijk wordt opgeschaald en dat de knelpunten worden aangepakt.

Lees hier het hele artikel op verkeerinbeeld.nl (verschenen in Verkeer in Beeld nr. 1 maart 2019)

 

Tussentijdse evaluatie investeringsagenda OV

De provincie Noord-Holland heeft een investeringsagenda 2015-2020 voor het openbaar vervoer. Vanwege onze ervaring met open OV-data en de tooling die wij daarvoor ontwikkeld hebben (Ovit), hebben zij ons gevraagd een tussentijdse evaluatie uit te voeren.

Met Ovit kunnen alle OV-projecten geëvalueerd worden om te beoordelen of het resultaat conform is aan de doelstelling. Deze (na)metingen zijn voor ons relatief eenvoudig te doen met alle data die we ter beschikking hebben; binnen redelijke tijd en tegen niet al te hoge kosten. Bovendien beschikken we vanaf januari 2019 ook over alle treindata. Lees meer