Privacyverklaring

Wij dragen zorg voor  de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk  mogelijk te verwerken. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

BonoTraffics B.V.
Berklaan 2
8262 BK Kampen
KVK-nummer: 05062872

 

Privacybeleid

Wij, als BonoTraffics B.V. zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacybeleid  dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk. 

Door het bezoeken van de website van BonoTraffics B.V. en door gebruik te maken van de diensten die BonoTraffics B.V. aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in deze privacyverklaring opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van BonoTraffics B.V. 

 

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, websitegegevens, bezoekadres en debiteurgegevens.

 

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

  • Verwerken van persoonsgegevens opdrachtgevers en teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) ter uitvoering van de overeenkomst;
  • Verwerken van persoonsgegevens van opdrachtgevers en teneinde de (financiële) administratie te voeren;
  • Verwerken van persoonsgegevens teneinde het beantwoorden van de vragen met betrekking tot ons contactformulier. 
  • Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.
  • Verwerken van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat BonoTraffics B.V. in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. 

 

Sociale media 

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt BonoTraffics B.V. je persoonsgegevens waaronder je naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens worden opgeslagen die BonoTraffics B.V. middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens.  Deze gegevens worden gebruikt indien het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf. 

 

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. 

 

Bewaartermijn

BonoTraffics B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten. 

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met BonoTraffics B.V., dit kan via evanheerde@bonotraffics.nl.  

 

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft BonoTraffics B.V. beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. BonoTraffics B.V. heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid. 

 

Nieuwsbrief 

Aan onze leden en niet leden bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee informeren wij onze leden en niet leden over juridische actualiteiten. Je e-mailadres wordt enkel toegevoegd met expliciete toestemming van jou aan onze mailinglijst. 

 

Wijziging privacyverklaring. 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.