Wat ons bezighoudt

18 november 2021

‘ Verkeersadviseur politie tijdig betrekken levert veel winst op’

Een verkeersbesluit kan wel standhouden bij de rechter, maar hoe zit het met de handhaafbaarheid? Als daar te weinig rekening mee wordt gehouden, is de kans groot dat de maatregel niet het gewenste resultaat oplevert. Veel profijt is […]
27 oktober 2021

Serregesprekken #9 | Zero-emissiezones

Serregesprekken is een verkeerskundige podcast. In deze Serregesprekken gaat Roelof-Jan Pierik maandelijks in gesprek met specialisten over verschillende onderwerpen uit de verkeerskunde en mobiliteit. Ze schuiven om de beurt aan bij Roelof-Jan in onze serre om te praten […]
19 oktober 2021

Kennismaken met… Erik Wietses

n de serie ‘kennismaken met…’ stellen onze adviseurs zich aan je voor. In deze video adviseur mobiliteit en mede-eigenaar van BonoTraffics, Erik Wietses. Mensen zien Erik als een ervaren adviseur, aardig, benaderbaar en met humor. Hij werkt graag […]
10 oktober 2021

‘Hoogwaardig’ fietsen door dorpen – hoe doe je dat?

Hoogwaardige regionale fietsroutes moeten de keuze voor de fiets makkelijker en aantrekkelijker maken. Het algemene beeld van een dergelijke route is een breed, rood, vrijliggend fietspad dat in de voorrang ligt. In de provincie Friesland loopt een aantal […]
10 oktober 2021

Aanstaande wetswijziging biedt oplossing voor gebruik laadpalen 

Het doel van een maatregel in de openbare ruimte is dat we willen dat weggebruikers iets doen of juist laten, zoals wij dat bedacht hebben. Deze maatregelen worden altijd ingesteld met een reden. Argumenten als veiligheid, bruikbaarheid en het aanbrengen van structuur liggen hieraan ten […]
5 oktober 2021

Serregesprekken #8 | Laadinfrastructuur openbare ruimte

Serregesprekken is een verkeerskundige podcast. In deze Serregesprekken gaat Roelof-Jan Pierik maandelijks in gesprek met specialisten over verschillende onderwerpen uit de verkeerskunde en mobiliteit. Ze schuiven om de beurt aan bij Roelof-Jan in onze serre om te praten […]
30 september 2021

Inrichting GOW30: kijk niet alleen van wegkant tot wegkant

Bij het ontwerp van een weg wordt nog te vaak van wegkant tot wegkant gekeken. Nu gemeenten aan de slag moeten met de weginrichting van de GOW30, zouden ze er goed aan doen om meer integraal te kijken […]
2 september 2021

Serregesprekken #7 | Omgevingsmanagement

Serregesprekken is een verkeerskundige podcast. In deze Serregesprekken gaat Roelof-Jan Pierik maandelijks in gesprek met specialisten over verschillende onderwerpen uit de verkeerskunde en mobiliteit. Ze schuiven om de beurt aan bij Roelof-Jan in onze serre om te praten […]
26 augustus 2021

Houdt het mobiliteitsfonds beter stand dan het parkeerfonds?

Er ligt druk op gemeenten om met ruimtelijke ontwikkelingen aan de slag te gaan en mooie plannen zijn er genoeg. In de praktijk sneuvelen behoorlijk wat plannen vanwege de strenge parkeernormen. Het parkeerfonds blijkt lang niet altijd stand […]
5 augustus 2021

Serregesprekken #6 | De Verkeersadviseur van de Politie

Serregesprekken is een verkeerskundige podcast. In deze Serregesprekken gaat Roelof-Jan Pierik maandelijks in gesprek met specialisten over verschillende onderwerpen uit de verkeerskunde en mobiliteit. Ze schuiven om de beurt aan bij Roelof-Jan in onze serre om te praten […]
8 juli 2021

Serregesprekken #5 | GOW30

Serregesprekken is een verkeerskundige podcast. In deze Serregesprekken gaat Roelof-Jan Pierik maandelijks in gesprek met specialisten over verschillende onderwerpen uit de verkeerskunde en mobiliteit. Ze schuiven om de beurt aan bij Roelof-Jan in onze serre om te praten […]
7 juni 2021

Serregesprekken #4 | Participatie: ontwikkeling & verandering

Serregesprekken is een verkeerskundige podcast. In deze Serregesprekken gaat Roelof-Jan Pierik maandelijks in gesprek met specialisten over verschillende onderwerpen uit de verkeerskunde en mobiliteit. Ze schuiven om de beurt aan bij Roelof-Jan in onze serre om te praten […]
20 mei 2021

Groeten uit Amersfoort

Met 40 adviseurs werken we samen met onze opdrachtgevers aan een mooie, veilige en sociale openbare ruimte in heel Nederland. We werken niet alleen aan projecten dichtbij huis, maar hebben ook mooie samenwerkingen van het hoge Noorden tot […]
6 mei 2021

Serregesprekken #3 | Parkeerfonds vs. Mobiliteitsfonds

Serregesprekken is een verkeerskundige podcast. In deze Serregesprekken gaat Roelof-Jan Pierik maandelijks in gesprek met specialisten over verschillende onderwerpen uit de verkeerskunde en mobiliteit. Ze schuiven om de beurt aan bij Roelof-Jan in onze serre om te praten […]
26 april 2021

Meer bevoegdheden boa bij verkeersmaatregelen, mits…

Een positief advies van de politie over een verkeersbesluit betekent niet direct dat er capaciteit is voor de handhaving van het besluit (handhaving bij gelegenheid). De politie geeft aan terug te willen naar de kerntaken. Dit betekent dat […]
22 april 2021

Serregesprekken #2 | Verkeersonderzoeken tijdens Corona

Serregesprekken is een verkeerskundige podcast. In deze serregesprekken gaat Roelof-Jan Pierik maandelijks in gesprek met collega’s over verschillende verkeerskundige onderwerpen. Iedere collega heeft zijn eigen specialismen en interesses. Ze schuiven om de beurt aan bij Roelof-Jan in onze […]
15 april 2021

‘Strikte parkeernormen zitten alternatieven mobiliteit in de weg’

Bij nieuwbouw of herontwikkeling moeten projectontwikkelaars door strikte gemeentelijke parkeernormen vaak meer parkeerplaatsen realiseren dan wenselijk of mogelijk is. Ontwikkelaars worden door gemeenten aangemoedigd om met alternatieven of innovatie ideeën te komen, maar het strikte toetsingskader voor de […]
15 maart 2021

‘Grijp coronacrisis aan om doorstroming OV te verbeteren’

De coronacrisis heeft positieve impact op de doorstroming van het openbaar vervoer. Met veel minder verkeer op de weg kunnen bussen sneller en betrouwbaarder rijden. De crisis is dan ook een bevestiging dat investeren in doorstroming loont. Het […]
4 maart 2021

Serregesprekken #1 | Registratieplicht landbouwverkeer

Serregesprekken is een verkeerskundige podcast. In deze serregesprekken gaat Roelof-Jan Pierik maandelijks in gesprek met collega’s over verschillende verkeerskundige onderwerpen. Iedere collega heeft zijn eigen specialismen en interesses. Ze schuiven om de beurt aan bij Roelof-Jan in onze […]
11 februari 2021

Kennismaken met… Sander Bonhof

In de serie ‘kennismaken met…’ stellen onze adviseurs zich aan je voor. In deze video Sander Bonhof, adviseur mobiliteit en een van de aandeelhouders bij BonoTraffics. Sander is specialist op verkeersjuridisch gebied en is op de hoogte van […]
26 januari 2021

Ook in coronatijden is verkeersonderzoek noodzakelijk

Door de coronacrisis kiezen veel gemeenten ervoor om geen verkeersonderzoeken meer uit te voeren. Het dagelijkse verkeersbeeld lijkt namelijk weinig meer op de ‘normale’ situatie. Woon-werkverkeer is fors teruggelopen en door de sluiting van winkels blijven parkeergarages leeg. […]
10 januari 2021

Marcel stopt bij BonoTraffics

De tijd gaat in sneltreinvaart voorbij. Zo ben je net afgestudeerd als verkeerskundige en na twee keer knipperen met je ogen ben je algemeen directeur van een verkeerskundig adviesbureau. Marcel besloot daarom de sneltrein eens uit te stappen. […]
18 december 2020

Aansprakelijkheid? Toets de criteria van het Kelderluikarrest

Aansprakelijkheid is een thema waar ik wegbeheerders regelmatig mee zie worstelen. Mag je verwachten dat mensen de scheur in het asfalt opmerken of is het de schuld van de wegbeheerder wanneer iemand erdoor struikelt en zijn been breekt? […]
3 december 2020

Breng gevolgen van invoeren milieuzone of ZE-zone vooraf in kaart

Het instellen van milieuzones en zero emissie-zones heeft veel meer gevolgen dan alleen een auto die ergens niet meer mag rijden. Hoe voorkom je als gemeente dat voertuigen vastlopen, bijvoorbeeld door eenrichtingswegen? En hoe voorkom je bezwaren van […]
24 september 2020

Parkeerbeleid is als voetbal, hoe weeg je alle verschillende meningen af?

Nederland telt 17 miljoen bondscoaches, en evenzoveel parkeerexperts. Toen de gemeente Hardenberg toe was aan nieuw parkeerbeleid, nam het projectteam inwoners en ondernemers stap voor stap mee in de planvorming. “Het mooie was: mensen keken verder dan hun […]
2 september 2020

Zo voorkomt Groningen hinder voor het OV bij wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden zijn niet te voorkomen, maar kunnen het openbaar vervoer flink hinderen. Vaak met vertraging voor bussen tot gevolg. In Groningen wordt een andere aanpak gevolgd: het OV is onderdeel van de oplossing om stad en regio tijdens […]
9 juli 2020

Focus op verblijfsstructuur in plaats van verkeersstructuur

De manier waarop we beleidsmatig een onderscheid maken tussen verkeersaders en verblijfsgebieden verdient meer aandacht, betoogt verkeerskundige Erik Wietses. Nog te vaak worden woonwijken doorkliefd door 50km/uur-wegen. Oversteken is dan lastig en gevaarlijk. Wietses vindt dat het definiëren […]
11 juni 2020

Juridische blog: Niet weglopen voor verkeersbesluiten

De maatschappij verandert en situaties veranderen, altijd. Zo wordt het richting de zomer een stuk levendiger op straat, in parken en op pleinen. Ook de opening van een nieuw complex zorgt voor een veranderde situatie, of de herinrichting […]
28 mei 2020

Overleg op afstand met VR-bril extra handig in coronatijd

VRE gaat weer een stap verder dan Virtual Reality. De E van Engineering voegt de mogelijkheid toe om gezamenlijk met anderen, in VR én op afstand, een concept te ervaren, bespreken en beoordelen. Dat dat handig is in […]
23 december 2019

Een autoluw gebied zorgt voor de nodige uitdagingen

Meer autoluwe gebieden in een stad, dat wordt de trend van 2020. Dat zegt Joris Hoogenboom, adviseur bij BonoTraffics. Dat betekent veel voor de ontwikkelingsplannen van een stad. “Omdat de toekomst onzeker is, moet je flexibel ontwerpen.” Hoogenboom […]
19 maart 2019

Knelpuntanalyse: het ov wordt trager

Een brainstormgesprek leidde tot een onderzoekspilot op basis van de Ovit-tool en open ov-data naar knelpunten in het stad- en streekvervoer. En die zijn er. Dat vermoeden bestond al bij de gesprekspartners Wim van Tilburg (projectmanager verkeer en […]
28 februari 2019

Geen verkeersbesluit, geen boete

Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:9801). Verkeersjurist Herbert Korbee en verkeersjuridisch expert Sander Bonhof van BonoTraffics verkennen hieronder achtereenvolgend de impact van deze uitspraak […]