1 oktober 2023

BonoTraffics en Renewi werken samen aan veiliger bedrijventerreinen

Renewi heeft de veiligheid op zijn locaties hoog in het vaandel en doet er dagdagelijks alles aan deze te optimaliseren en garanderen. Hiervoor schakelde het recyclingbedrijf adviesbureau BonoTraffics in mee te denken over de verdere verbetering van de verkeersveiligheid op […]
21 september 2023

Zwolle zet in op meer fietstunnels

De gemeente Zwolle heeft een reputatie hoog te houden wat voorzieningen voor fietsers betreft. Met het oog op een verdere groei van de stad focust de gemeente zich op goede verbindingen voor fietsers en voetgangers. Een fietstunnel tussen […]
31 augustus 2023

‘Mobiliteitstransitie heeft verhalenvertellers nodig’

De term mobiliteitstransitie is inmiddels veelgehoord in de verkeerskundige wereld. Maar over de precieze definitie, de te nemen maatregelen en de rol van de overheid, verschillen de meningen. Dit blijkt uit een van de Kenniscafé’s die adviesbureau BonoTraffics onlangs organiseerde, […]
14 juli 2023

Projectleider bereikbaarheid Joris Hoogenboom: ‘Ik ben continu aan het puzzelen’

Als verkeerskundige en projectleider bereikbaarheid zorgt Joris samen met zijn team dat Groningen veilig en bereikbaar blijft tijdens verkeersstremmingen. Van de eerste ideeën tot de daadwerkelijke omleidingen: Joris en zijn team zitten er bovenop.   07.30 uur Het […]
22 juni 2023

Rekeningrijden is een logische en eerlijke maatregel

Een terugkerend thema dat al sinds de eeuwwisseling onderwerp is van menig politiek debat en maatschappelijke discussie: rekeningrijden. Het lijkt nu dan echt werkelijkheid te worden. Nederlandse automobilisten gaan uiterlijk vanaf 2030 betalen naar gebruik. VerkeersNet sprak met […]
4 mei 2023

Als dat maar goed gaat

Namens de ouders van BonoTraffics aan alle ouders en verzorgers in Nederland. Na een heerlijke vakantie op de camping in Frankrijk komt het ‘gewone’ leven weer in beweging. Nou ja, gewoon… voor de zomer nam jouw zoon afscheid […]
26 april 2023

APV als vangnet voor openingen in het RVV

Vanaf het moment dat we ons huis verlaten en deelnemen aan de openbare ruimte, moeten we ons houden aan de regels van de Wegenverkeerswet (WVW). Deze wet is de basis voor alle verkeersregels in Nederland, waaronder die in […]
23 februari 2023

“Afwijken van de richtlijnen maakt een verkeersontwerp niet onveilig”

Dat een verkeersontwerp veilig moet zijn voor alle weggebruikers, is een open deur. Toch verschillen de manieren waarop verkeersveiligheid getoetst kan worden tijdens een ontwerpproces. Zo is er naast een verkeersveiligheidsanalyse ook de verkeersveiligheidsaudit. Een gestandaardiseerde methode waarin […]
22 december 2022

MaaS: zeker geen mislukt experiment

Het gaat niet goed met de deelmobiliteit. Deelvervoeraanbieders trekken zich terug, omdat het gebruik te laag is. Het lijkt erop dat er in Nederland nog geen gedragsverandering heeft plaatsgevonden en dat we mobiliteit nog niet als service willen […]
22 oktober 2022

Invoering GOW30 stuit op beperkingen juridische vlak en op gebied van handhaving

Sinds de start van Duurzaam Veilig hebben we te maken met ‘grijze wegen’. Dit type wegen past lastig in de visie Duurzaam Veilig en zorgt bovendien voor onveilige situaties. Daarom werd in 2020 een nieuwe wegencategorie geïntroduceerd die […]
14 oktober 2022

Snelheid en zicht bepalend voor ontwerp fietsrotondes

Onderzoek naar vorm van duurzaam veilige fietsrotondes Hoe richt je een fietsrotonde veilig in? Sinds de aanleg van de eerste fietsrotonde in Nederland, op de Wipstrikkerallee in Zwolle in 2013, konden er ten tijde van het onderzoek al […]
1 september 2022

Uitbreidingswijken als ‘communities’ hebben de toekomst

Verkeerskundigen in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling van woongebieden, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke mobiliteitstransitie. Dat zegt Erik Wietses, adviseur mobiliteit bij BonoTraffics. Door hen vooraf mee te laten denken over toekomstbestendige woningbouw, waarin […]
28 juli 2022

Data in de OV-sector: ‘De data liggen voor het oprapen’

Binnen de OV-sector is een schat aan data beschikbaar: alle live locaties van trams, metro’s, treinen en bussen en ook alle OV-chipkaart data. Wat zijn de reispatronen in het netwerk? Hoeveel inwoners worden ontsloten met het OV? Op […]
21 juli 2022

‘Gronings rooster’ succesvolle manier om files en druk op OV te verminderen

Door werknemers actief te stimuleren de spits te mijden, vermindert de hoge druk op het wegennet en in het OV. Werkgevers hebben hier een belangrijke rol in en zouden kunnen leren van het succesvolle ‘Groningse rooster’. Dat zegt […]
24 maart 2022

Beschouw plankaarten niet als in beton gegoten

De snelle opkomst van elektrische auto’s vraagt van gemeenten dat zij nadenken over de locatie van publieke laadpalen. Het realiseren van deze laadpalen in de openbare ruimte moet worden gedaan met draagvlak van omwonenden. Beschouw daarom de plankaarten […]
8 maart 2022

Kennis van de mogelijkheden en beperkingen van onze wet is nodig om gewenst gedrag te verwerkelijken

Niet alle kennis komt uit boeken, zelfs niet als het gaat om wet- en regelgeving. Het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voorziet niet voor iedere situatie de nodige definities. Dit zorgt voor vrije interpretatie van begrippen. Kennis van de […]
21 december 2021

Duurzaam Veilig naar 30 km/uur binnen de kom

Op veel wegen binnen de bebouwde kom zal 30 km/uur de maximumsnelheid worden. Maar een snelheidsverlaging alleen lost niet alle problemen op. Immers, een verblijfs- en ontsluitingsfunctie van wegen blijven in de meeste gevallen bestaan en zullen elkaar […]
17 december 2021

Terugblikken en de blik vooruit

Het was eind vorig jaar dat ik mij besefte dat ik al 20  jaar werkzaam ben in de verkeerskunde. Een snelle rekensom leerde mij dat ik hiermee ongeveer op de helft van mijn werkzame leven ben aangekomen. Een […]
18 november 2021

‘Verkeersadviseur politie tijdig betrekken levert veel winst op’

Een verkeersbesluit kan wel standhouden bij de rechter, maar hoe zit het met de handhaafbaarheid? Als daar te weinig rekening mee wordt gehouden, is de kans groot dat de maatregel niet het gewenste resultaat oplevert. Veel profijt is […]
10 oktober 2021

‘Hoogwaardig’ fietsen door dorpen – hoe doe je dat?

Hoogwaardige regionale fietsroutes moeten de keuze voor de fiets makkelijker en aantrekkelijker maken. Het algemene beeld van een dergelijke route is een breed, rood, vrijliggend fietspad dat in de voorrang ligt. In de provincie Friesland loopt een aantal […]
10 oktober 2021

Aanstaande wetswijziging biedt oplossing voor gebruik laadpalen 

Het doel van een maatregel in de openbare ruimte is dat we willen dat weggebruikers iets doen of juist laten, zoals wij dat bedacht hebben. Deze maatregelen worden altijd ingesteld met een reden. Argumenten als veiligheid, bruikbaarheid en het aanbrengen van structuur liggen hieraan ten […]
30 september 2021

Inrichting GOW30: kijk niet alleen van wegkant tot wegkant

Bij het ontwerp van een weg wordt nog te vaak van wegkant tot wegkant gekeken. Nu gemeenten aan de slag moeten met de weginrichting van de GOW30, zouden ze er goed aan doen om meer integraal te kijken […]
26 augustus 2021

Houdt het mobiliteitsfonds beter stand dan het parkeerfonds?

Er ligt druk op gemeenten om met ruimtelijke ontwikkelingen aan de slag te gaan en mooie plannen zijn er genoeg. In de praktijk sneuvelen behoorlijk wat plannen vanwege de strenge parkeernormen. Het parkeerfonds blijkt lang niet altijd stand […]
26 april 2021

Meer bevoegdheden boa bij verkeersmaatregelen, mits…

Een positief advies van de politie over een verkeersbesluit betekent niet direct dat er capaciteit is voor de handhaving van het besluit (handhaving bij gelegenheid). De politie geeft aan terug te willen naar de kerntaken. Dit betekent dat […]
15 april 2021

‘Strikte parkeernormen zitten alternatieven mobiliteit in de weg’

Bij nieuwbouw of herontwikkeling moeten projectontwikkelaars door strikte gemeentelijke parkeernormen vaak meer parkeerplaatsen realiseren dan wenselijk of mogelijk is. Ontwikkelaars worden door gemeenten aangemoedigd om met alternatieven of innovatie ideeën te komen, maar het strikte toetsingskader voor de […]
15 maart 2021

‘Grijp coronacrisis aan om doorstroming OV te verbeteren’

De coronacrisis heeft positieve impact op de doorstroming van het openbaar vervoer. Met veel minder verkeer op de weg kunnen bussen sneller en betrouwbaarder rijden. De crisis is dan ook een bevestiging dat investeren in doorstroming loont. Het […]
26 januari 2021

Ook in coronatijden is verkeersonderzoek noodzakelijk

Door de coronacrisis kiezen veel gemeenten ervoor om geen verkeersonderzoeken meer uit te voeren. Het dagelijkse verkeersbeeld lijkt namelijk weinig meer op de ‘normale’ situatie. Woon-werkverkeer is fors teruggelopen en door de sluiting van winkels blijven parkeergarages leeg. […]
18 december 2020

Aansprakelijkheid? Toets de criteria van het Kelderluikarrest

Aansprakelijkheid is een thema waar ik wegbeheerders regelmatig mee zie worstelen. Mag je verwachten dat mensen de scheur in het asfalt opmerken of is het de schuld van de wegbeheerder wanneer iemand erdoor struikelt en zijn been breekt? […]
3 december 2020

Breng gevolgen van invoeren milieuzone of ZE-zone vooraf in kaart

Het instellen van milieuzones en zero emissie-zones heeft veel meer gevolgen dan alleen een auto die ergens niet meer mag rijden. Hoe voorkom je als gemeente dat voertuigen vastlopen, bijvoorbeeld door eenrichtingswegen? En hoe voorkom je bezwaren van […]
24 september 2020

Parkeerbeleid is als voetbal, hoe weeg je alle verschillende meningen af?

Nederland telt 17 miljoen bondscoaches, en evenzoveel parkeerexperts. Toen de gemeente Hardenberg toe was aan nieuw parkeerbeleid, nam het projectteam inwoners en ondernemers stap voor stap mee in de planvorming. “Het mooie was: mensen keken verder dan hun […]
2 september 2020

Zo voorkomt Groningen hinder voor het OV bij wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden zijn niet te voorkomen, maar kunnen het openbaar vervoer flink hinderen. Vaak met vertraging voor bussen tot gevolg. In Groningen wordt een andere aanpak gevolgd: het OV is onderdeel van de oplossing om stad en regio tijdens […]
9 juli 2020

Focus op verblijfsstructuur in plaats van verkeersstructuur

De manier waarop we beleidsmatig een onderscheid maken tussen verkeersaders en verblijfsgebieden verdient meer aandacht, betoogt verkeerskundige Erik Wietses. Nog te vaak worden woonwijken doorkliefd door 50km/uur-wegen. Oversteken is dan lastig en gevaarlijk. Wietses vindt dat het definiëren […]
11 juni 2020

Juridische blog: Niet weglopen voor verkeersbesluiten

De maatschappij verandert en situaties veranderen, altijd. Zo wordt het richting de zomer een stuk levendiger op straat, in parken en op pleinen. Ook de opening van een nieuw complex zorgt voor een veranderde situatie, of de herinrichting […]
28 mei 2020

Overleg op afstand met VR-bril extra handig in coronatijd

VRE gaat weer een stap verder dan Virtual Reality. De E van Engineering voegt de mogelijkheid toe om gezamenlijk met anderen, in VR én op afstand, een concept te ervaren, bespreken en beoordelen. Dat dat handig is in […]
23 december 2019

Een autoluw gebied zorgt voor de nodige uitdagingen

Meer autoluwe gebieden in een stad, dat wordt de trend van 2020. Dat zegt Joris Hoogenboom, adviseur bij BonoTraffics. Dat betekent veel voor de ontwikkelingsplannen van een stad. “Omdat de toekomst onzeker is, moet je flexibel ontwerpen.” Hoogenboom […]
19 maart 2019

Knelpuntanalyse: het ov wordt trager

Een brainstormgesprek leidde tot een onderzoekspilot op basis van de Ovit-tool en open ov-data naar knelpunten in het stad- en streekvervoer. En die zijn er. Dat vermoeden bestond al bij de gesprekspartners Wim van Tilburg (projectmanager verkeer en […]
28 februari 2019

Geen verkeersbesluit, geen boete

Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:9801). Verkeersjurist Herbert Korbee en verkeersjuridisch expert Sander Bonhof van BonoTraffics verkennen hieronder achtereenvolgend de impact van deze uitspraak […]