“Afwijken van de richtlijnen maakt een verkeersontwerp niet onveilig”