Invoering GOW30 stuit op beperkingen juridische vlak en op gebied van handhaving