Kennis van de mogelijkheden en beperkingen van onze wet is nodig om gewenst gedrag te verwerkelijken