Meer bevoegdheden boa bij verkeersmaatregelen, mits…