Parkeerbeleid is als voetbal, hoe weeg je alle verschillende meningen af?