BonoTraffics verzorgt verschillende verkeerskundige onderzoeken van A tot Z. Onze verkeerskundigen kiezen samen met u het onderzoek uit dat het beste aansluit bij uw vraag. Bij elk verkeerskundig onderzoek zetten wij door ons beproefde hulpmiddelen in om het verkeer te tellen, te registreren, te observeren en/of te analyseren. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de privacy altijd goed wordt beschermd volgens de actuele wet- en regelgeving. Ook het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit behoort tot onze werkzaamheden. 

Welke verkeerskundige onderzoeken?

Voor elk verkeerskundig onderzoek wordt een uniek plan van aanpak opgesteld dat is afgestemd op de wensen van u als klant. We voeren zowel kleinschalige verkeersonderzoeken uit als verkeersonderzoeken voor een gehele stad of streek waarbij veel camera’s, tellers of veldwerkers moeten worden ingezet. Veel gebruikte verkeersonderzoeken zijn verkeerstellingen, parkeeronderzoeken en verkeersveiligheidsonderzoeken. Maar we voeren ook herkomst- en bestemmingsonderzoeken, onderzoeken naar de mate van sluipverkeer en reistijdmetingen uit. Daarnaast doen we onderzoeken om het reis- en parkeermotief te achterhalen, dit kan worden bepaald met enquêtes en de inzet van onze waarnemers.

 

De resultaten uit verkeerstellingen en parkeeronderzoeken worden opgenomen in Countit en Parkit. Dit zijn online applicaties waarmee alle onderzoeksdata op een gebruiksvriendelijke manier beheerd, gevisualiseerd en geanalyseerd kan worden. Daarnaast worden alle onderzoeksresultaten gepresenteerd in overzichtelijke rapporten, op maat gemaakt naar uw wensen.

Verkeerstellingen

Bij verkeerstellingen wordt de hoeveelheid verkeer in een gebied, op een weg of op een kruispunt geteld. We zetten veldwerkers, telslangen, radars, camera’s of drones in om de verkeersstromen te registreren. We onderscheiden het verkeer in verschillende voertuigcategorieën, waarbij elke onderverdeling mogelijk is. Wilt u het aantal E-bikers of de hoeveelheid bouwverkeer weten? Geen probleem!

Zie Countit

Parkeeronderzoek

Het parkeerdrukonderzoek, het parkeerduuronderzoek en het parkeermotiefonderzoek zijn de meest gebruikte parkeeronderzoeken om de parkeersituatie in een stad, wijk of straat in beeld te brengen. Maar met parkeeronderzoek kan ook de hoeveelheid foutparkeerders of de betalingsbereidheid in beeld worden gebracht. Vast onderdeel van het parkeeronderzoek is het op een zorgvuldige manier in beeld brengen van de huidige parkeercapaciteit en het parkeerregime.

Fietsparkeeronderzoeken worden uitgevoerd om de capaciteit en bezetting van huidige fietsparkeervoorzieningen in beeld te brengen, de hoeveelheid weesfietsen te meten of het gebruik van E-bike-oplaadpunten te monitoren.

Zie Parkit

Verkeersveiligheidsonderzoek

Een verkeersveiligheidsonderzoek kan bijdragen aan het beter duiden van het probleem en het vinden van geschikte maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd als op een plek bijvoorbeeld veel ongevallen gebeuren of er zijn veel klachten over de verkeersveiligheid. Wij voeren locatieschouws, ongevallenanalyses en conflictobservaties uit en gaan in gesprek met betrokkenen of omwonenden om de oorzaak van de verkeersonveiligheid in kaart te brengen.

Verkeerveiligheidsaudit

Voor een verkeersveilige inrichting van een nieuwe weg of kruispuntinrichting kunnen wij een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren. Dit is een procedure die bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Tijdens de plan-, ontwerp- en/of realisatiefase van nieuwe projecten worden alle mogelijke verkeersveiligheidsproblemen waargenomen. Met de resultaten van de audit kunnen de juiste aanpassingen worden gedaan in het ontwerp. Hiermee voorkomt u dat u na de uitvoering wordt geconfronteerd met onverwachte negatieve effecten op de verkeersveiligheid. BonoTraffics heeft gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors die deze audits regelmatig uitvoeren.

Onze adviseurs