• Verkeersonderzoek

Verkeersonderzoek

BonoTraffics is het bureau voor al uw verkeersonderzoeken. Om een verkeerskundig probleem aan te pakken, een milieuonderzoek uit te voeren of om uw beleid te evalueren heeft u betrouwbare informatie nodig. Wij voeren daarom uiterst zorgvuldig onderzoeken voor u uit.

Wij hebben ruime ervaring met onder andere: kentekenonderzoeken, herkomst-bestemmingsonderzoeken, visuele (kruispunt)tellingen, conflictobservaties, mechanische verkeerstellingen, reistijdmetingen, parkeeronderzoeken en enquêtes. Wij dragen de zorg voor de voorbereiding, begeleiding, uitvoering en verwerking van het onderzoek en presenteren de resultaten in duidelijke rapporten. Onze specialisten kiezen samen met u het onderzoek uit dat het beste aansluit bij uw vraag.

Wij hebben recent verkeersonderzoeken uitgevoerd voor onder andere de gemeenten Amersfoort, Kampen, Soest, Groningen, Assen en Zwolle

Groot verkeersonderzoek met camera’s voor de gemeente Enschede

In de gemeente Enschede zijn veel ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de verschillende verkeerstromen door de stad, zoals het project Kop Boulevard en de waterberging onder- en de reconstructie van de Oldenzaalsestraat. Ook de nieuw aan te leggen fietsstraten in bijvoorbeeld de Oosterstraat en de Kottendijk hebben invloed op de verkeersstromen en de routekeuze van verkeersdeelnemers van en naar de stad. Daarom voert BonoTraffics ook in 2019 een groot verkeersonderzoek voor de gemeente Enschede uit. Op meer dan 50 locaties worden tegelijkertijd verkeerstellingen uitgevoerd.
Lees verder

.

Analyse verkeersongevallen gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort gaat actief aan de slag met het terugdringen van het aantal verkeersongevallen. Om er achter te komen waar de focus op moet liggen, heeft BonoTraffics een uitgebreide ongevallenanalyse uitgevoerd. Daarbij is onder andere inzichtelijk gemaakt hoeveel verkeersongevallen vanaf 2014 zijn geregistreerd, waar deze zich hebben voorgedaan en hoeveel verkeersslachtoffers daarbij zijn gevallen. Ook zijn deze cijfers per modaliteit nader geanalyseerd, waarbij onder andere ook de leeftijd van de verkeersslachtoffers inzichtelijk is gemaakt.

De resultaten bieden de gemeente aanknopingspunten om gericht aan de slag te gaan met verkeersveiligheid. Lees verder