11 februari 2021

Kennismaken met… Sander Bonhof

In de serie ‘kennismaken met…’ stellen onze adviseurs zich aan je voor. In deze video Sander Bonhof, adviseur mobiliteit en een van de aandeelhouders bij BonoTraffics. Sander is specialist op verkeersjuridisch gebied en is op de hoogte van […]
10 januari 2021

Marcel stopt bij BonoTraffics

De tijd gaat in sneltreinvaart voorbij. Zo ben je net afgestudeerd als verkeerskundige en na twee keer knipperen met je ogen ben je algemeen directeur van een verkeerskundig adviesbureau. Marcel besloot daarom de sneltrein eens uit te stappen. […]
24 september 2020

Parkeerbeleid is als voetbal, hoe weeg je alle verschillende meningen af?

Nederland telt 17 miljoen bondscoaches, en evenzoveel parkeerexperts. Toen de gemeente Hardenberg toe was aan nieuw parkeerbeleid, nam het projectteam inwoners en ondernemers stap voor stap mee in de planvorming. “Het mooie was: mensen keken verder dan hun […]
2 september 2020

Zo voorkomt Groningen hinder voor het OV bij wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden zijn niet te voorkomen, maar kunnen het openbaar vervoer flink hinderen. Vaak met vertraging voor bussen tot gevolg. In Groningen wordt een andere aanpak gevolgd: het OV is onderdeel van de oplossing om stad en regio tijdens […]
9 juli 2020

Focus op verblijfsstructuur in plaats van verkeersstructuur

De manier waarop we beleidsmatig een onderscheid maken tussen verkeersaders en verblijfsgebieden verdient meer aandacht, betoogt verkeerskundige Erik Wietses. Nog te vaak worden woonwijken doorkliefd door 50km/uur-wegen. Oversteken is dan lastig en gevaarlijk. Wietses vindt dat het definiëren […]
11 juni 2020

Juridische blog: Niet weglopen voor verkeersbesluiten

De maatschappij verandert en situaties veranderen, altijd. Zo wordt het richting de zomer een stuk levendiger op straat, in parken en op pleinen. Ook de opening van een nieuw complex zorgt voor een veranderde situatie, of de herinrichting […]
28 mei 2020

Overleg op afstand met VR-bril extra handig in coronatijd

VRE gaat weer een stap verder dan Virtual Reality. De E van Engineering voegt de mogelijkheid toe om gezamenlijk met anderen, in VR én op afstand, een concept te ervaren, bespreken en beoordelen. Dat dat handig is in […]
23 december 2019

Een autoluw gebied zorgt voor de nodige uitdagingen

Meer autoluwe gebieden in een stad, dat wordt de trend van 2020. Dat zegt Joris Hoogenboom, adviseur bij BonoTraffics. Dat betekent veel voor de ontwikkelingsplannen van een stad. “Omdat de toekomst onzeker is, moet je flexibel ontwerpen.” Hoogenboom […]
19 maart 2019

Knelpuntanalyse: het ov wordt trager

Een brainstormgesprek leidde tot een onderzoekspilot op basis van de Ovit-tool en open ov-data naar knelpunten in het stad- en streekvervoer. En die zijn er. Dat vermoeden bestond al bij de gesprekspartners Wim van Tilburg (projectmanager verkeer en […]
28 februari 2019

Geen verkeersbesluit, geen boete

Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:9801). Verkeersjurist Herbert Korbee en verkeersjuridisch expert Sander Bonhof van BonoTraffics verkennen hieronder achtereenvolgend de impact van deze uitspraak […]